Disclaimer

Het auteursrecht op deze website en webshop berust bij ons en bij derde personen. Van verschillende leveranciers hebben wij de toestemming gekregen om tekst en beeldmateriaal te gebruiken Tuinaanlegshop.be maakt voor de meeste van de producten gebruikt van eigen gemaakte foto’s. Vermenigvuldiging van teksten of afbeeldingen voor commerciële doeleinden in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Tuinaanlegshop.be.

Copyright alle foto`s die niet via onze leveranciers zijn verkregen: Tuinaanlegshop.be